Ji min re çîrokabidin

Discoverbi çîrokên zarokê xwe û pirtûkên picture!

Bi hev re bi zarokê xwe ...

  • Listen & çîrokan re dibêjim
  • li pirtûkên picture ofVa
  • gamesye,sing ûTinker

Kî dikare were:
Dê û bav an bapîr, bi zarok ji 2 heta 5 sal
Ku çîrokan dibêje / Kontakt:
Schaffhausen

Rana Alibrahim
Leseanimatorin SmeG /  Tel. 078 677 30 29


Sass Hussein
Leseanimatorin SmeG / Tel.076 545 80 31
Padlet

 

 

 


 


Suchen